פסק דין דרמטי: למעסיקים יש זכות למנוע מעובדים לא מחוסנים להגיע לעבודה

כתבה של לירן כוג'הינוף ואורלי אלקלעי

כתבה של לירן כוג'הינוף ואורלי אלקלעי

תאריך: 21.3.2021