האם מותר לפטר עובד שבחר להישאר בבית עקב מצב בטחוני?

 
היאלי יעקבי-הנדלסמן

היאלי יעקבי-הנדלסמן

תאריך: 13.8.2020

תקדים: ביהמ"ש העליון אישר מחיקת הערת אזהרה

כתבה של גלעד צוויק

כתבה של גלעד צוויק

תאריך: 13.8.2020

החלטה תקדימית בעניין הערת האזהרה

כתבה של גלעד צוויק

כתבה של גלעד צוויק

תאריך: 26.7.2019

העליון בארה"ב: אין לחייב עובד בדמי חבר לארגון עובדים

כתבה של אריאל ויטמן

כתבה של אריאל ויטמן

תאריך: 30.6.2018