פסק דין דרמטי: למעסיקים יש זכות למנוע מעובדים לא מחוסנים להגיע לעבודה

כתבה של מתן פלג ונטעאל בנדל

כתבה של מתן פלג ונטעאל בנדל

תאריך: 21.3.2021