עם פתיחת המשק מחדש עולה חששם של מעסיקים למצוא עצמם מול דרישה של כלל העובדים לצאת לחופשה לאחר שנה ללא חופשה. מותר להם?

כתבה של שמעון כהן

כתבה של שמעון כהן

תאריך: 22.2.2021

ההסכם להסדרת התשלום לעובדים בבידוד לא אושר אלא חוזר לדיוני ועדת העבודה. מה הבעיה אתו, והאם המענה הוא השוואת בידוד לחל"ת?

כתבה של שמעון כהן

כתבה של שמעון כהן

תאריך: 28.10.2020

מחדל הניהול: מי נחשב עובד חיוני?

כתבה של שמעון כהן

כתבה של שמעון כהן

תאריך: 24.8.2020

מי אחראי לפיטורין אחרי התעמרות?

כתבה של שמעון כהן

כתבה של שמעון כהן

תאריך: 20.7.2020