עיקר פעילותו של המשרד היא במגוון תחומי הליטיגציה המסחרית.
המשרד נמנה עם המשרדים המובילים על פי דירוג BDI ודירוג Dun's 100.

ליטיגציה מסחרית

ייצוג בכל הערכאות המשפטיות: בתי משפט השלום, המחוזי, עליון; בוררויות וגישורים; ייעוץ שוטף לתאגידים ועמותות; ייצוג בעסקאות מסחריות; חדלות פירעון (ייצוג נושים וחייבים וממונה כבעל תפקיד); ייעוץ וייצוג בדיני מכרזים; בנקאות; סכסוכי ירושה וצוואות.

דיני עבודה

ייעוץ שוטף למעסיקים; מתן חוות דעת; ייצוג בערכאות שיפוטיות (בית הדין האזורי, בית הדין הארצי, בית המשפט העליון); ייצוג בגישורים, בוררויות, וועדות פריטטיות, וועדות משמעת וכו'; ליווי מעסיקים בעת התארגנות ראשונית לרבות ניהול משא ומתן לחתימת הסכמים קיבוציים; ייצוג במשרד הכלכלה (היתרים שונים, חקירות במסגרת החוק להגברת האכיפה וכו'), מתן הרצאות לעובדים ומנהלים בנושאים שונים בדיני עבודה.