חוזרי לקוחות

1. קיצור שבוע העבודה במשק | 20.3.2018

2. קיצור שבוע העבודה במשק | 30.4.2018

3. עידכוני פסיקה וחקיקה | 18.6.2018

4 .בחירות כלליות לכנסת ה-21 | 26.3.2019

5 .הנחיות למקומות עבודה בתקופת קורונה | מרץ 2021

6 .ביטול "תעודת המחלה הגורפת" לעובד השוהה בבידוד | 27.7.2020

7 .הנחיות בנוגע לסגר החל בחגי תשרי | 20.9.2020

8 .הנחיות חדשות לקראת הסגר הצפוי | 25.9.2020

9 .חובת מזמין שירות לערוך שימוע לעובדי קבלן  | 29.7.2020

10 .היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות | 5.10.2020

11 .סנקציה כספית חדשה על התקשרות עם "פרילנסרים" | 4.7.2021

12. כללי הבידוד החדשים | 4.7.2021

13. עדכון חקיקה בנוגע לתשלום דמי בידוד לעובדים | 10.2.2022